Ogłoszenia towarzyskie Independent escorts Poland Unabhängige Escorts Polen Escorts independientes Polonia Ogłoszenia towarzyskie w Polsce

Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

Ogłoszenia towarzyskie w sieci od 2004 roku!

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Serwis internetowy www.anonsik.pl nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
  2. Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom oraz współpracującym z serwisem podmiotom prezentację i promocję swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem ewentualnych umów.
  3. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana jako oferta handlowa.
  4. Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownicy.
  1. Aby dodawać ogłoszenia należy zarejestrować się w serwisie co oznacza utworzenie indywidualnego konta użytkownika.
  2. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do panelu umożliwiającego zarządzanie dodanymi przez siebie ogłoszeniami.
  3. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych w celach marketingowych przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu.
  4. Konto zarejestrowanego użytkownika, na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie przez okres 180 dni może zostać skasowane bez uprzedzenia.
 3. Obowiązki i prawa
  1. Serwis dokłada wszelkich starań aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
   1. treść ogłoszeń, komentarzy oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach,
   2. ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli,
   3. ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z zasobów serwisu,
   4. ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.
  2. Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:
   1. odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego,
   2. usuwania w/w z tych samych powodów,
   3. zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności,
   4. wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu,
   5. zablokowania i/lub usunięcia kont użytkowników nie respektujących postanowień regulaminu serwisu.
  3. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone, nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.
  4. Zabrania się:
   1. kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora,
   2. rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
   3. jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników,
   4. reklamowania produktów, usług lub innych serwisów albo stron internetowych bez zgody administratora.
   5. używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.
 4. Dodawanie i publikacja ogłoszeń.
  1. Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim mającym w serwisie www.anonsik.pl zarejestrowane  konto użytkownika dla dodawania ogłoszeń
  2. Wysokość opłaty za aktywację i publikację ogłoszenia zależy od wybranego pakietu ogłoszeniowego. Pakiet określa cenę za określony czas publikacji ogłoszenia dla wybranej kategorii ogłoszeń.
  3. Opłata za publikację ogłoszenia w ramach pakietu może zostać obniżona poprzez użycie kuponu promocyjnego lub podwyższona poprzez dokonanie wyboru dodatkowego wyróżnienia.
  4. Ostateczna cena za wybrany pakiet z uwzględnieniem ewentualnych rabatów lub dopłat widoczna jest w podsumowaniu, w trzecim kroku formularza dodawania ogłoszenia. Wysokość opłaty dla wybranego pakietu wraz z ewentualnymi rabatami lub dopłatami może być różna w zależności od wybrania dostępnych form płatności (płatności online lub sms premium).
  5. Ogłoszenia należy dodawać do właściwych kategorii a także stosując się do zasad opisanych w formularzu zgłoszeniowym. Ogłoszenia przypisane do niewłaściwych kategorii lub niezgodne z w/w zasadami mogą zostać skorygowane lub usunięte przez administratora.
  6. Opłata za ogłoszenia usunięte z powodu niezgodności z regulaminem, zasadami dodawania ogłoszeń lub przypisane do niewłaściwych kategorii nie będzie zwracana.
  7. Ogłoszenie, podlegające opłacie a nie opłacone w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zostanie usunięte z kolejki oczekiwania na akceptację.
  8. Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
  9. Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:
   1. informacje zawarte w treści są prawdziwe,
   2. dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby za której zgodą i w imieniu której ogłoszenie jest zamieszczane,
   3. treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.
  10. Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:
   1. upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu,
   2. wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych,
   3. przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych serwisu,
   4. umieszczenie adresu i/lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu,
   5. korektę treści i/lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie,
   6. korektę treści i/lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.
  11. Zabrania się:
   1. umieszczania danych kontaktowych lub adresów internetowych w polach dedykowanych dla innych informacji,
   2. wypełniania pól formularza wielkimi literami,
   3. używania w treści ogłoszenia słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
   4. dodawania do ogłoszenia treści i zdjęć niezgodnych z prawem, obraźliwych, budzących niesmak, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
   5. podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd,
   6. reklamowania produktów, usług, firm i osób innych niż będących podmiotem ogłoszenia.
  12. W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
   1. skorygować treść ogłoszenia, tak aby pozostawała w zgodzie z regulaminem,
   2. odmówić publikacji ogłoszenia,
   3. usunąć ogłoszenie naruszające regulamin,
   4. zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu.
  13. Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę innych będą zgłaszane organom ścigania.
  14. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona z tytułu publikacji zostanie zwrócona.
  15. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami i/lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami. W takim przypadku opłata wniesiona z tytułu publikacji ogłoszenia nie ulega zwrotowi.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
  2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.